หมวดหมู่

ก่อนการสอบเป็นตัวแทน (การสอนเพื่อเตรียมตัว)

เพื่อฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในงานประกันภัยที่จำเป็นสำหรับการสอบใบอนุญาตตัวแทนฯ

  • ระยะเวลาของหลักสูตร: 7-12 ชั่วโมง
  • รูปแบบการอบรม: ภายในองค์กร

 

  สถานที่

ภายในองค์กร

  ระยะเวลาของหลักสูตร

7-12 ชั่วโมง

  ราคา

สอบถาม

ข้อเสนอพิเศษ: ติดต่อเรา

  กำหนดการ

01 - 01 Jan 1970 สมัครตอนนี้ →

TOP