หมวดหมู่

ก่อนการสอบเป็นนายหน้า (การสอนเพื่อเตรียมตัว)

เพื่อฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจในงานประกันภัยที่จำเป็นสำหรับการสอบใบอนุญาตนายหน้า

• ระยะเวลาของหลักสูตร: 14 ชั่วโมง
• รูปแบบการอบรม: ภายในองค์กร

 

  สถานที่

ภายในองค์กร

  ระยะเวลาของหลักสูตร

14 ชั่วโมง

  ราคา

สอบถาม

ข้อเสนอพิเศษ: ติดต่อเรา

  กำหนดการ

01 - 01 Jan 1970 สมัครตอนนี้ →

TOP