หมวดหมู่

การขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัย ครั้งที่ 4 เป็นต้นไป (ทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย)

หลักสูตรครอบคลุมหัวข้อ
– ความรู้ด้านเทคนิคประกันภัยและธุรกิจ
– การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ
– กฎหมาย กฎระเบียบ และ จรรยาบรรณ

• ระยะเวลาของหลักสูตร: 30 ชม.
• ค่าอบรม: 2,140 บาท ต่อวัน (วันละ 9-10 ชั่วโมง)
• สถานที่จัดอบรม: โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ แผนที่

 

  สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  ระยะเวลาของหลักสูตร

30 ชม. ***2,140 บาท ต่อวัน (วันละ 9-10 ชั่วโมง)

  ราคา

2,140 บาท

ข้อเสนอพิเศษ: ติดต่อเรา

  กำหนดการ

01 - 01 Jan 1970 สมัครตอนนี้ →

TOP