หมวดหมู่

การขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3

– เพื่อเข้าใจถึงปัจจัยในการบริหารธุรกิจประกันวินาศภัย ในแง่การพิจารณาความเสี่ยงภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อการบริหารงานของบริษัทและการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– เพื่อให้เกิดความเข้าใจในประเด็นที่สำคัญของกฎหมายประกันภัย การจัดการสินไหมทดแทน ประเภทของผลิตภัณฑ์ การบริการและจรรยาบรรณในฐานะตัวแทนมืออาชีพ

• ระยะเวลาของหลักสูตร: 9.00 – 16.00 น.
• ค่าอบรม: 1,284 บาท
• สถานที่จัดอบรม: โรงแรมฮิพ ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

 

  สถานที่

โรงแรมฮิพ ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  ระยะเวลาของหลักสูตร

9.00 – 16.00

  ราคา

1,284 บาท

ข้อเสนอพิเศษ: ติดต่อเรา

  กำหนดการ

01 - 01 Jan 1970 สมัครตอนนี้ →

TOP