หมวดหมู่

การขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

– เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันและเห็นภาพของแนวโน้มธุรกิจประกันภัยที่จะมีผลกระทบต่ออาชีพและการทำหน้าที่ของนายหน้าประกันภัยภายใต้กรอบจรรยาบรรณที่ได้กำหนดไว้
– เพื่อที่จะสามารถให้คำแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันภัยตามหลักการประกันภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของลูกค้า อีกทั้งยังเกิดความเข้าใจในความสำคัญของการประกันภัยต่อ
– เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเจตนารมย์ของกรมธรรม์ประกันภัยและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

• ระยะเวลาของหลักสูตร: 8.30 – 19.30 น.
• ค่าอบรม: 2,140 บาท
• สถานที่จัดอบรม: โรงแรมฮิพ ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ แผนที่

  สถานที่

โรงแรมฮิพ ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  ระยะเวลาของหลักสูตร

8.30 – 19.30 น.

  ราคา

2,140 บาท

ข้อเสนอพิเศษ: ติดต่อเรา

  กำหนดการ

01 - 01 Jan 1970 สมัครตอนนี้ →

TOP