หมวดหมู่

การขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

– เพื่อให้เกิดความเข้าใจในปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความเสี่ยงภัยของผู้เอาประกันภัย และสามารถเชื่อมโยงกับแนวโน้มการทำประกันภัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
– เพื่อให้มีความสามารถในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเข้าใจถึงความสําคัญของการประกันภัยต่อ
– เพื่อให้มีความสามารถที่จะอธิบายหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องจรรยาบรรณ และเข้าใจถึงพฤติกรรมที่ควรของการเป็นตัวแทนเพื่อที่จะบริการลูกค้าได้ตรงกับความต้องการ

• ระยะเวลาของหลักสูตร: 9.00 – 16.00 น.
• ค่าอบรม: 1,284 บาท
• สถานที่จัดอบรม: โรงแรมฮิพ ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ แผนที่

 

  สถานที่

โรงแรมฮิพ ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  ระยะเวลาของหลักสูตร

9.00 – 16.00

  ราคา

1,284 บาท

ข้อเสนอพิเศษ: ติดต่อเรา

  กำหนดการ

01 - 01 Jan 1970 สมัครตอนนี้ →

TOP