หมวดหมู่

การขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

– เพื่อให้เห็นภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย หลักสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอาชีพ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่าง ๆ จรรยาบรรณ และการบริการ อันจะนำไปสู่ความเข้าใจในอาชีพได้อย่างถูกต้อง
– เพื่อเสริมสร้างการขายแบบมืออาชีพในงานประกันภัย

• ระยะเวลาของหลักสูตร: 8.30 – 19.30 น.
• ค่าอบรม: 2,140 บาท
• สถานที่จัดอบรม: โรงแรมฮิพ ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ แผนที่

 

  สถานที่

โรงแรมฮิพ ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  ระยะเวลาของหลักสูตร

8.30 – 19.30 น.

  ราคา

2,140 บาท

ข้อเสนอพิเศษ: ติดต่อเรา

  กำหนดการ

01 - 01 Jan 1970 สมัครตอนนี้ →

TOP