หมวดหมู่

การขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

– เพื่อให้มีความเข้าใจในความสำคัญของบทบาทหน้าที่ และจรรยาบรรณในฐานะที่เป็นตัวแทนที่เป็นผู้ชักชวนบุคคลอื่นเข้าทำสัญญาประกันภัย
– เพื่อให้มีความเข้าใจในหลักการบริหารความเสี่ยงและความสำคัญของข้อมูลที่มีผลต่อการพิจารณารับประกันภัย
– เพื่อสามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัย
• ระยะเวลาของหลักสูตร: 9.00 – 16.00 น.
• ค่าอบรม: 1,284 บาท
• สถานที่จัดอบรม: โรงแรมฮิพ ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ แผนที่

  สถานที่

โรงแรมฮิพ ห้วยขวาง ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

  ระยะเวลาของหลักสูตร

9.00 – 16.00

  ราคา

1,284 บาท

ข้อเสนอพิเศษ: ติดต่อเรา

  กำหนดการ

01 - 01 Jan 1970 สมัครตอนนี้ →

TOP