บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด
หน่วยงาน Training

48/22 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 0-2660-1234, 0-2494-7000 กด 6 โทรสาร 0-2276-7872
Email: technic@thaireservices.com Line ID: @trtn

Contact Us

TOP