บริการอื่น ๆ

1. บริการฉีดวัคซีนสำหรับสวัสดิการพนักงาน

เราให้บริการจัดหาวัคซีนราคาประหยัดในคุณภาพมาตรฐาน พร้อมผู้เชี่ยวชาญทั้งทีมแพทย์และพยาบาล ออกให้บริการถึงบริษัทหรือโรงงานในพื้นที่ต่างๆ เหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการจัดหาบริการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานบริษัท เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัด 3 สายพันธุ์, วัคซีนป้องกันไข้หวัด 4 สายพันธุ์ เป็นต้น

2. บริการตรวจสุขภาพ (Basic Health Checkup)

เราให้บริการจัดหาโปรแกรมตรวจสุขภาพที่บริการโดยโรงพยาบาลพันธมิตรชั้นนำทั่วประเทศเพื่อให้บริษัทต่างๆ ที่มีการให้สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงาน ได้รับความสะดวกและได้รับสิทธิพิเศษสูงสุด

3. บริการวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (Health Talk)

เราให้บริการจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลและรักษาสุขภาพ แก่บริษัทต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพ และชีวอนามัยแก่พนักงานในองค์กร โดยสามารถกำหนดหัวข้อได้ตามความต้องการของบริษัท หรือขอคำแนะนำหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

 

 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานบริการ กรุณาติดต่อฝ่ายการตลาด
โทร: 02-660-1277 หรือ 02-660-1234 ต่อ 3209
E-mail: tpainfo@thaireservices.com
line@: @tpainfo