ธุรกิจของเรา

TPA เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามแผนสวัสดิการของแต่ละบริษัทอย่างครบวงจร ได้แก่ การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การใช้สิทธิโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายล่วงหน้า การบริหารจัดการและขยายสถานพยาบาลในเครือข่าย การบริการจ่ายเงินให้สถานพยาบาล การบริการศูนย์ข้อมูลลูกค้า 24/7 การบริการด้านวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และความชำนาญ

หลักการทำงานสำคัญของ TPA ได้แก่ ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ ความคุ้มค่า และความเป็นมืออาชีพ