โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

7 ถ.ยันตรกิจโกศล, เมืองแพร่, แพร่ 54000
Map

โรงพยาบาลแพร่ราม

3 ตรอกยันตรกิจโกศล 1 ถ.ยันตรกิจโกศล, เมืองแพร่, แพร่ 54000
Map

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

133 ถ.แก้วนวรัฐ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50000
Map

โรงพยาบาลแม่สอด-ราม

3/24 ถ.ราษฎร์อุทิศ, แม่สอด, ตาก 63110
Map

โรงพยาบาลแหลมงอบ

5/5 หมู่ 1 ถ.ตราด - แหลมงอบ, แหลมงอบ, ตราด 23120
Map

โรงพยาบาลโพธาราม

29 ถนน ขนานทางรถไฟ ตำบล โพธาราม, อำเภอโพธาราม ราชบุรี, ราชบุรี 70120
Map

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

17 ถ.สิงหไคล, เมืองเชียงราย, เชียงราย 57000
Map

โรงพยาบาลไทยนครินทร์

345 หมู่ 11 ถ.บางนา-ตราด, บางนา, กรุงเทพมหานคร 10260
Map

โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล

110/29-32 หมู่ 6 -, เกาะสมุย, สุราษฎร์ธานี 84140
Map