โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

197 หมู่ 2 ถ.บุรีรัมย์-พุทไธสง, เมืองบุรีรัมย์, บุรีรัมย์ 31000
Map

โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง

68 ถ.เลี่ยงเมือง, เมืองกำแพงเพชร, กำแพงเพชร 62000
Map

โรงพยาบาลเอกชล

68/3 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา, เมืองชลบุรี, ชลบุรี 20130
Map

โรงพยาบาลเอกชล 2

31/2 หมู่ 3 ถ.อ่างศิลา, เมืองชลบุรี, ชลบุรี 20130
Map

โรงพยาบาลเอกชัย

99/9 หมู่ 4 ถ.เอกชัย, เมืองสมุทรสาคร, สมุทรสาคร 74000
Map

โรงพยาบาลเอกอุดร

555/5 ถ.โพธิ์ศรี, เมืองอุดรธานี, อุดรธานี 41000
Map

โรงพยาบาลเอเชีย โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก

13/7 หมู่ 13 ต.อุทัย , อุทัย, พระนครศรีอยุธยา 13210
Map

โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

124-126 ซ.รามคำแหง 4 -, สวนหลวง, กรุงเทพมหานคร 10250
Map

โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

733/345 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน, ลำลูกกา, ปทุมธานี 12130
Map

โรงพยาบาลแพร่

144 ถนนซ่อแฮ ถนนซ่อแฮ ต.เวียงใน , เมืองแพร่, แพร่ 54000
Map