โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

111 ถ.ทองใหญ่, เมืองอุดรธานี, อุดรธานี 41000
Map

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

369 , หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน, เมืองเชียงราย, เชียงราย 57100
Map

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

88/8 หมู่ 6 -, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่ 50000
Map

โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี

150 หมู่ 6 ถ.เพชรเกษม, เมืองเพชรบุรี, เพชรบุรี 76000
Map

โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช

59/3 ถ.เพชรเกษมสายเก่า, เมืองราชบุรี, ราชบุรี 70000
Map

โรงพยาบาลกรุงไทย

78/30 หมู่ 8 ถ.ติวานนท์, ปากเกร็ด, นนทบุรี 11120
Map

โรงพยาบาลกรุงไทย ปทุม

333 หมู่ 3 ตำบลบางแขยง , อำเภอเมืองปทุมธานี , ปทุมธานี 12000
Map

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 1

80 ซ.โรงพยาบาล 2 ถ.พระราม 4, คลองเตย, กรุงเทพมหานคร 10110
Map

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท 2

27 ซ.สุขุมวิท 68 -, บางนา, กรุงเทพมหานคร 10260
Map

โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี

98 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน, คลองหลวง, ปทุมธานี 13180
Map