Third Party Administration (TPA) คืออะไร

Third Party Administration หรือ TPA คือบริการจัดการค่าสินไหมทดแทนสำหรับธุรกิจประกัน และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานของบริษัทที่เป็น Self-insurance อย่างครบวงจร

TPA เปิดตัวบริการพบหมอออนไลน์สำหรับผู้ป่วยโควิด(Covid 19) กรณี Home Isolation ภายใต้กรมธรรม์บริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ

TPA ให้บริการแก่ผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้บริการพบหมอออนไลน์สำหรับการรักษาตัวแบบ Home Isolation(HI) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ผ่าน Dr.health และ มิตรไมตรีคลีนิค

การเปิดตัวบริการ TPA Care Mobile Application

บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด ได้เปิดตัวบริการ TPA Care Mobile Application แก่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำระดับโลก โดยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 3,000 คน

การสัมมนาเรื่อง “การใช้งาน TPA Care Mobile Application”

บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “การใช้งาน TPA Care Mobile Application” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก โดยมีโรงพยาบาลในเครือข่ายของ TPA