บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 48/16 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02-660-1234 โทรสาร: 02-276-8716

 

 

หน่วยงาน TPA

Customer Service

โทร : 02-660-1200

E-mail: tpa_cs@thaireservices.com

Sales&Marketing

โทร : 02-660-1277 หรือ 02-660-1234 ต่อ 3209

E-mail: tpainfo@thaireservices.com

Provider Network

โทร :  02-660-1253 หรือ 02-660-1234 ต่อ 3298

E-mail: tpa_provider@thaireservices.com

                                                                                                                           

บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด

หน่วยงาน Training

เลขที่ 48/22 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02-660-1234 หรือ 02-494-7000 กด 6

โทรสาร 02-276-7872

E-mail: technic@thaireservices.com

บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 48/16 ซอยรัชดาภิเษก 20 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02-660-1234 โทรสาร: 02-276-8716

 

 

หน่วยงาน TPA

Customer Service

โทร : 02-660-1200

E-mail: tpa_cs@thaireservices.com

Sales&Marketing

โทร : 02-660-1277 หรือ 02-660-1234 ต่อ 3209

E-mail: tpainfo@thaireservices.com

Provider Network

โทร :  02-660-1253 หรือ 02-660-1234 ต่อ 3298

E-mail: tpa_provider@thaireservices.com

                                                                                                                           

บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด

หน่วยงาน Training

เลขที่ 48/22 ชั้น 5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร : 02-660-1234 หรือ 02-494-7000 กด 6

โทรสาร 02-276-7872

E-mail: technic@thaireservices.com

ติดต่อเรา