THIRD PARTY ADMINISTRATOR (TPA) SERVICES

เราคือผู้นำการบริการด้าน Outsourcing services ได้แก่

การบริหารจัดการสินไหมทดแทน

TPA เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างครบวงจร

อ่านต่อ


การบริหารจัดการตามแผนสวัสดิการของบริษัท

TPA เป็นผู้นำด้านการบริหารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามแผนสวัสดิการอย่างครบวงจร

อ่านต่อ


บริการอื่นๆ

บริการด้านวัคซีน ด้านตรวจสุขภาพประจำปี และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

อ่านต่อ


บริการด้านการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

มุ่งให้บริการแก่อุตสาหกรรมประกันภัยเป็นหลัก

Training Course

การฝึกอบรมอย่างมืออาชีพที่กว้างขวางและการรับรองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์การจัดการด้านไอทีและทักษะระดับมืออาชีพมีให้บริการในห้องเรียนและในสถานที่

อ่านต่อ


Consulting Services

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียด

อ่านต่อ