วิสัยทัศน์

 

“เราพร้อมเป็นคำตอบของ
ธุรกิจประกันภัยในอาเซียน”

 

 

พันธกิจ

 

 • เป็นผู้พัฒนาสินค้าและบริการ ประกันภัยที่ไม่หยุดนิ่งในระดับ ภูมิภาค
 • รักษาความมั่นคงทางด้านการเงิน พร้อมทั้งสร้างผลตอบแทนที่ดี และยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และพันธมิตร
 • มุ่งสู่การเป็นผู้สร้างประสบการณ์ ที่สร้างสรรค์และมีคุณค่าให้กับลูกค้า คู่ค้า พนักงานและผู้ถือหุ้น

 

เราจะสร้างคุณค่าให้กับ

 • คู่ค้า
  • ความมั่นคงของฐานะการเงิน
  • ความคุ้มค่า และประสิทธิผล
  • นวัตกรรมทางธุรกิจ
  • การให้บริการที่เป็นมืออาชีพ
 • ผู้ถือหุ้น
  • การบริหารความเสี่ยงและเงินกองทุน
  • กลยุทธ์การลงทุนบนพื้นฐานของความเสี่ยง
  • การรับประกันภัยต่ออย่างรอบคอบ
  • การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ อย่างมืออาชีพ
  • จริยธรรมทางธุรกิจ
 • พนักงาน
  • โปรแกรมการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ
  • ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่ดี
  • สมดุลระหว่างชีวิตและงาน

 

 

 

Vision

“To be Thailand’s leading insurance outsource solutions provider”

 

Mission

 1. Meeting customers’ needs with appropriate outsource solutions
 2. Providing customers with innovative value added services
 3. Providing business partners with economic competitive advantages
 4. Promoting new ideas, products, services and good governance for sustainable development
 5. Promoting a service oriented culture with career opportunities based on trust and reward for endeavour